• Benvinguts a la web del Col·legi d'Administradors de Finques de Girona
  • 972 20 59 74 / 972 20 56 67
  • info@cafgi.org

Com ser Col·legiat?

Els administradors de finques, per a exercir llur activitat, han de tenir la capacitació professional requerida i han de complir les condicions legals i reglamentàries que els siguin exigibles, amb el benentès que la pertinença al col·legi professional corresponent els habilita per a exercir la professió, segons cita l'article 54.2 de la Llei 18/2007 de Dret a l'Habitatge.

L'accés a la professió d'Administrador de Finques es regula per mitjà del Decret 693/68 publicat en el BOE núm. 86, de 9 d'abril de 1968, i en els Estatuts de la Corporació en els quals s'estableixen els següents procediments d'ingressos mitjançant l'aportació de la titulació exigida:

Primer: Directament sense un altre requisit, prèvia l'alta col·legial, que estar en possessió d'algun dels següents títols universitaris:
Ajudants de Monts, Arquitectes Tècnics, Diplomats en Ciències Empresarials, Diplomats en Empreses i Activitats Turístiques, Diplomats en Gestió Comercial i Màrqueting, Diplomats en Gestió i Administració Pública, Diplomats en Informàtica, Diplomats en Magisteri, Diplomats en Matemàtiques, Diplomats en Relacions Laborals, Enginyers Agrònoms, Enginyers de Camins, Canals i Ports, Enginyers de Mines, Enginyers de Monts, Enginyers de Telecomunicació, Enginyers en Informàtica, Enginyers Industrials, Enginyers Químics, Enginyers Tècnics Agrícoles, Enginyers Tècnics de Telecomunicació, Enginyers Tècnics d'Obres Públiques, Enginyers Tècnics en Disseny Industrial, Grau Ciències Jurídiques de les Administracions Públiques, Grau en Comerç, Grau en Direcció d'Empreses, Grau en Direcció i Creació d'Empreses, Grau en Enginyeria de l'Edificació, Grau en Enginyeria de Materials, Llicenciats en la Marina Civil, Llicenciats en Administració i Direcció d'Empreses, Llicenciats en Antropologia, Llicenciats en Arquitectura, Llicenciats en Ciències Ambientals, Llicenciats en Ciències Biològiques, Llicenciats en Ciències Empresarials, Llicenciats en Ciències Físiques, Llicenciats en Ciències Geològiques, Llicenciats en Ciències Polítiques, Llicenciats en Ciències Químiques, Llicenciats en Documentació, Llicenciats en Dret, Llicenciats en Econòmiques i Comercials, Llicenciats en Filologia, Llicenciats en Filosofia i Ciències de l'Educació, Enginyers Tècnics en Explotació de Mines, Enginyers Tècnics en Informàtica de Gestió, Enginyers Tècnics en Informàtica de Sistemes, Enginyers Tècnics en Topografia, Enginyers Tècnics Forestals, Enginyers Tècnics Industrials, Enginyers Tècnics Navals, Graduats en Ciències Audiovisuals, Graduats en Finances i Comptabilitat, Graduats Socials, Grau en Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació, Grau en Ciència i Tecnologia de l'Edificació, Llicenciats en Filosofia i Lletres, Llicenciats en Geografia i Història, Llicenciats en Humanitats, Llicenciats en Investigació i Tècniques de Mercat, Llicenciats en Matemàtiques, Llicenciats en Pedagogia, Llicenciats en Psicologia, Llicenciats en Psicopedagogia, Llicenciats en Sociologia, Procuradors dels Tribunals de Justícia, Professors Mercantils i Veterinaris.

Segon: L'altre sistema d'accés és estar en possessió del títol que es realitza a través de les diferents universitats que tenen signat conveni amb el Consell General de Col·legis d'Administradors de Finques, com títol propi i expedit pels rectors de les mateixes.

Empreses Patrocinadores del COL·LEGI D'ADMINISTRADORS DE FINQUES DE GIRONA